Lăng kính V6 (VTV6) ngày 05/05/2015

Chương trình phóng sự về Thế giới Mini trong chương trình Lăng Kính V6 trên kênh VTV6 diễn ra lúc 21h30 ngày 05/05/2015.

Video phần phóng sự về Thế giới Mini (14p25″ – 17p10″):

Video chương trình Lăng kính V6 (Bản đầy đủ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *