Category Archives: Cây thủy sinh

Giới thiệu,tổng hợp phong cách, bố cục hồ thủy sinh và các loại cây thủy sinh phổ biến sử dụng trong các loại hồ cá thủy sinh mini

Nuôi Tép Kiểng Nước Ngọt

1.Đặc điểm sinh sống của tép cảnh Kinh nghiệm cho thấy các loại tép nước ngọt thích hợp với nước cứng, tép Châu Á thích PH từ 6.8-8, nếu thấp hơn, chúng dễ bị Stress và chết. Nuôi chung với tép? Tất nhiên là ta có thể nuôi chung cá với tép, nhưng vấn đề […]